IMPREGNĒJOŠA HIDROIZOLĀCIJA "PENETRON"


Apskatīt galeriju

Sistēmas PENETRON materiālu izstrādātājs un pirmais ražotājs – kompānija ICS/Penetron International Ltd. (ASV) – ir pasaules līderis betona hidroizolācijas, aizsardzības un atjaunošanas materiālu ražošanā. Kompānija ir sertificēta saskaņā ar kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001:2000. Materiālu PENETRON sistēma ir izmantota dažāda paredzējuma būvobjektos 92 pasaules valstīs vairāk nekā 50 gadus.

Materiālu komplēksās sistēmas tehniskās – tehnoloģiskās īpašības un pielietojums, arī pie mums, par šo īso darbības laiku ir apliecinājis savu visaugstāko kvalitāti, tā pat kā pasaulē jau 50 (piecdesmit) gadus. Materiāls Baltijas valstīs ir pielietots dažados būvobjektos – individualās mājās, rūpnieciskās celtnēs, inženiertehniskās būvēs un hidrotehniskajās būvēs (HES). Materiālu pielietojuma specifikāciju, kā arī nelielu daļu veikto objektu skatīt PENETRON mājas lapas sadaļās.

- Penetron – dziļi impregnējams hidroizolācijas materiāls būtiskai ūdensnecaurlaidības palielināšanai un mitruma kapilāras caurplūšanas caur betonu novēršanai.
- Penekrit – šuvju hidroizolācijas materiāls pilienveida sūču un ūdens filtrācijas caur plaisām, šuvēm, savienojumu vietām, komunikāciju pievades vietām, saslēgumu vietām un piedurvietām novēršanai.
- Penetron Admix – hidroizolācijas piedeva betona maisījumiem būtiskai betona ūdensnecaurlaidības, salizturības un stiprības rādītāju uzlabošanai.
- Peneplag – ūdeni aizturošs hidroizolācijas materiāls momentānai strūklojošu spiediena sūču apturēšanai.
- Vaterplag – ūdeni aizturošs hidroizolācijas materiāls ātrai strūklojošu spiediena sūču apturēšanai.
- Penebar - šuvju hidroizolācijas materiāls ūdens filtrācijas caur šuvēm, savienojuma vietām, komunikāciju pievades vietām, saslēgumu vietām un piedurvietām novēršanai.
- Skrepa
- PeneSplitSeal

Katrs materiāls ir specializēts, un tāpēc tie ir jāpielieto kompleksi.

Materiāli ir izmantojami jau esošu, kā arī izbūvējamu monolīto un salikto betona un dzelzsbetona konstrukciju ar visu tipu plaisizturīgumu un marku ne zemāku par M100 hidroizolācijas nodrošināšanai un atjaunošanai.

Daži būvju piemēri, kur tiek pielietoti sistēmas Penetron materiāli:
- hidrotehniskās iekārtas;
- rezervuāri (atklātie, apvaļņotie u.tml.);
- baseini (atklāti un slēgti);
- akas;
- doki;
- piestātnes;
- attīrīšanas iekārtu konstrukcijas (aerācijas tvertnes, nosēdtvertnes, kolektori, sūkņu stacijas u.tml.);
- betona dambji;
- aizsprosti u.tml.
- dzīvojamie un komerciālie objekti:
- pamati;
- pagrabtelpas;
- pazemes būves (autostāvvietas, garāžas, pārejas u.tml.);
- balkoni;
- ekspluatācijā esoši un neekspluatēti pārsegumi;
- liftu šahtas;
- dārzeņu bedres u.tml.
- rūpniecības un lauksaimnieciskās ražošanas būves:
- ražošanas telpas;
- dzesēšanas baseini;
- glabātavas;
- dūmvadi;
- šahtas;
- bunkuri;
- agresīvai iedarbībai pakļautas betona ietaises u.tml.
- civilās aizsardzības un ārkārtas situāciju objekti
- patvertnes;
- ugunsdzēsības rezervuāri u.tml.
- enerģētiskā kompleksa objekti
- izlietotās kodoldegvielas glabāšanas baseini;
- sūkņu stacijas;
- bīstamo kravu glabātavas;
- kanāli;
- kurināmā padeves estakādes;
- kabeļu tuneļi;
- radioaktīvai iedarbībai pakļautas betona ietaises u.tml.
- transporta infrastruktūras objekti
- tuneļi (automašīnu, dzelzceļa, gājēju u.tml.);
- metropolitēni;
- tiltu un ceļu elementi u.tml.